ĐỖ HỮU NGHĨA – TRẢ LẠI “ HƯƠNG VỊ MỘC” CHO COFFEE

Nguyễn thùy hoa
Cuộc sống là cà phê, và công việc, tiền bạc, vị trí xã hội là những chiếc tách. Chúng chỉ là những dụng cụ để nắm giữ và chứa đựng cuộc sống. Đôi khi, chỉ vì không thưởng thức đúng...
Read more »